Bij elke editie van De Salon wordt er door het bestuur van De Salon een nieuwe gastcurator uitgenodigd. Deze gastcurator is eindverantwoordelijk voor de selectie van de kunstenaars en de te exposeren werken en voor de inrichting van de tentoonstelling.

In de voorgaande edities hebben reeds diverse gastcuratoren, zoals Erik de Jong, Chequita Nahar, Ad Himmelreich en Vera Schoffelen prachtige exposities neergezet.
IMG_20160930_182854853De curator van De Salon 2016-2017 is de heer Arno Sijben.

“Ik streef ernaar ‘Onder druk’, De Salon 2016 Sittard / Geleen, een laagdrempelige tentoonstelling te laten zijn. Een tentoonstelling van grafisch werk, zowel de inzendingen alsook de oude BKR-werken, die de grafische technieken als middel toont en niet als doel. Een tentoonstelling waarin kunstenaars vrij werk tonen en waarin een interactie tussen het kunstwerk en de beschouwer kan plaatsvinden. Dus geen vooropgezette conceptuele benadering, geen opdracht of plan, waarbij ellenlange uitleg nodig is. ‘Onder Druk’ zou een tentoonstelling moeten zijn waarin de toeschouwer vooral de kans krijgt om te onderzoeken wat het kunstwerk met hem of haar doet. Biedt het werk bijvoorbeeld troost, schoonheid, verwarring, of zet het kunstwerk de toeschouwer aan het denken? De techniek is als het ware van ondergeschikt belang.”

Arno Sijben studeerde aan de Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD), waar hij naast schilderijen en tekeningen ook met grafisch werk (collografie) afstudeerde. Na deze opleiding studeerde hij voor Docent Beeldende Vormgeving en Design aan de Zuyd Hogeschool. Voor Zuyderland werkt hij als kunstcoördinator, wat onder meer inhoudt dat hij tentoonstellingen en presentaties maakt, maar ook kunstwerken aankoopt samen met de Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland. Verder geeft hij les in kunsteducatie.